Ungdomssport

Att röra på sig är viktigt för alla människor och det introduceras i en tidig ålder i skolan genom att ha schemalagd idrott varje vecka. I den yngsta åldersgruppen används mest lek som aktivitet men så småningom introduceras olika sporter och de flesta väljer att börja med en av sporterna som en fritidsaktivitet utanför skolans idrott. Något som är vanligt i barnens första aktiva år är att de börjar på någon form av gympa.

Sporter kommer i många olika varianter och det utövas i alla åldrar. Unga väljer sport som en aktivitet utanför skolan, dels för att de tycker att det är roligt men också för att det är en stor del av deras sociala liv. Du tränar inte bara kroppen utan du tränas också i att lära dig samarbeta och jobba upp lagandan. Bollsport är den mest vanliga typen av sport och några av de mest populära sporterna som ungdomar väljer att ägna sig åt är fotboll och innebandy.

Bra hälsa håller dig ung

Att introducera sportande och motion i en tidig ålder gör att barn får en hälsosam och positiv inställning till träning. Det formar även en bra relation till träning som gör att det kan bli en rutin som individen behåller resten av livet. Genom att motionera bygger du upp en bra fysik och det gynnar även den psykiska prestation. Barn som idrottar tenderar att prestera bättre i skolan och en bra hälsa i ung ålder gynnar dig i längden.

Sedan internet och datorspel slog igenom i världen har ungdomen generellt blivit mer stillasittande. Ungdomar väljer idag att samla skärmtid istället för att aktivera sig fysiskt. Det har även blivit mer vanligt att ungdomar väljer att avstå helt från idrotten av olika anledningar. En av anledningarna kan vara att det känns läskigt och känsligt för att aktivera sig inför andra ungdomar, detta grundas oftast i osäkerhet.

Om du vet med dig att du rör på dig för lite krävs det inte mycket till ett försök att försöka leva mer hälsosamt. Läkare rekommenderar att ungdomar ska ägna sig åt pulshöjande aktivitet i 60 minuter. Detta behöver inte vara sammanhängande utan det räcker om du går eller cyklar till skolan kombinerat med en promenad på eftermiddagen.

Sport kostar

Hockey, innebandy eller fotboll – alla kräver någon form av utrustning. I många fall kan detta bli höga kostnader för föräldrar när deras barn vill börja på en ny sport. Det är även en kostnad varje år när något måste uppdateras på grund av slitage eller nya träningsset som laget införskaffat. I vissa fall kan det vara att föreningar lånar ut utrustning eller har för uthyrning men det är inte speciellt vanligt. Andra kostnader som kan tillkomma när du har barn som väljer att utöva en sport är läger, utflykter och avgifter till föreningen. Med andra ord kan sport resultera i stora utgifter men det är en viktig del i barnens liv, det är värt mer än pengar.